BIPROTECH Sp. z o. o. - Biuro Projektów Technologicznych

Wyszukaj na stronie

Poszukujemy kreatywnych, ambitnych i zorientowanych na sukces inżynierów, którzy pragną pracować w firmie z krótką historią ale długim doświadczeniem własnego personelu, który chce zostać jednym z liderów na rynku małych i średnich firm projektowych.

 

Poszukiwani są projektanci w specjalnościach:

 

 • technologia (inżynieria procesu)
 • maszyny (pompy, kompresory)
 • orurowania
 • automatyka


Oczekujemy zgłoszeń osób z kilkuletnim doświadczeniem, mających odpowiednie kwalifikacje. Od wszystkich kandydatów oczekiwana jest znajomość języka angielskiego, podstaw projektowania i biegłości w obsłudze komputera oraz AutoCADa. Znajomość projektowania i rysowania w 3D (PDS, PDMS, etc.) będzie dodatkowym atutem.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres: rekrutacja@biprotech.com

 

Przesyłając aplikację prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz informacji o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informuję, że zapoznałem/am się Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczoną pod adresem: www.biprotech.com/index.php/zatrudnienie/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego jak i przyszłych rekrutacji przez Biprotech Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Biprotech Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, office@biprotech.com,

 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 4. Pana/Pani dane będą przechowywane na czas prowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie tych danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, będziemy je przechowywać przez okres 2 lat, chyba że zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania.

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 6. Podanie przez Pana/Panią danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,

 7. Na podstawie Pana/Pani danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.